Drugim pod względem wysokości szczytem Karpat jest Łomnica, która sięga 2634 m.n.p.m. Szczyt ten znajduje się po słowackiej stronie Tatr Wysokich. Jeszcze w XIX wieku uznawany był za najwyższy szczyt w Karpatach, jednak przeprowadzone przez Ludwika Greinera badania wykazały, że zajmuje drugie miejsce.

  Łomnica jest położona w masywie Baranich Rogów. Odchodzą od niej trzy granie i liczne grzędy: grań północno wschodnia z Widłami i Kieżmarskim Szczytem, grań południowa ze szczytem Łomnickiej Kopy, Łomnicką Przełęczą i Łomnicką Granią, grań północno-zachodnia z Poślednią Turnią, Durnym Szczytem i Baranimi Rogami, Łomnicka Szczerbinka, Łomnicki Kopiniaczek, Wyżni Łomnicki Karb, Łomnicki Mniszek, Pośredni Łomnicki Karb, Łomnicki Kopiniak, Niżni Łomnicki Karb oraz Łomnicka Kopa. Nazwa Łomnicy została wzięta od Łomnickiego Potoku, który przepływa dnem Doliny Łomnickiej. Dawniej Łomnica nosiła nazwę Łomnicki Szczyt. Stosowano wobec niego również takie określenia jak Krepak, Krępak i Krempak.

  Łomnica to jeden z najpopularniejszych szczytów Tatr. Wejścia możliwe są wyłącznie z przewodnikiem. Można wejść na szczyt trzema trasami. Pierwsza prowadzi ze schroniska nad Zielonym Stawem Kieżmarskim, druga ze Schroniska Rytego w Dolinie Pięciu Stawów Spiskich, a trzecia od Łomnickiego Stawu, z Doliny Łomnickiej. W latach 30-tych ubiegłego wieku zbudowano tutaj napowietrzaną liniową kolejkę z Tatrzańskiej Łomnicy, co przyczyniło się do rozwoju turystyki. Ze szczytu można podziwiać wspaniałą panoramę.